Program tábora

Denní rozvrh

7:00 budíček rozcvička, ranní hygiena, úklid chatek
7:30/8:00 snídaně na etapy – viz stravování
8:30 1. dopolední program programový blok
10:00 dopolední svačina  
10:30 2. dopolední program programový blok
12:00/12:30 oběd na etapy – viz stravování
  polední klid  
14:00 1. odpolední program programový blok
15:30/15:45 svačina na etapy – viz stravování
16:00 2. odpolední program programový blok
  osobní volno  
18:00/18:30 večeře na etapy – viz stravování
19:00 společný nástup  
19:30 večerní program programový blok
21:00 večerní hygiena  
21:30 večerka  

Základní a do značné míry samostatnou jednotkou táborové struktury je oddíl. Oddílů bývá obvykle osm až deset, jsou přibližně stejně velké, nejčastěji po dvanácti až čtrnácti dětech. Děti jsou do oddílů rozdělovány podle věku a pohlaví. Někdy je, vzhledem k větším věkovým rozdílům, utvořen smíšený oddíl a to obvykle z těch nejmladších nebo naopak nejstarších dětí. I v tomto případě však děvčata a kluci spí v různých chatkách.

U každého oddílu jsou dva vedoucí – oddílový a družinový, kteří zodpovídají za veškerou oddílovou činnost a kázeň a bezpečnost svěřených dětí. Oba musí být v době konání tábora plnoletí. V praxi to znamená, že každý oddíl má, vyjma celotáborových akcí, samostatný, svými vedoucími předem připravený program.

Při celotáborovce je celý tábor, včetně vedoucích, rozdělen na přibližně stejně silné smíšené týmy, které spolu zápolí v hrách a soutěžích připravených hlavním, programovým a sportovním vedoucím. Celotáborové hry mají společné téma, které je zároveň mottem celého tábora.

Oddílová činnost a celotáborovka jsou kostrou táborového programu i jeho organizační struktury. Kromě nich se na táboře samozřejmě organizují ještě další společné akce. Program připravujeme i ve variantě pro případ horšího počasí. Společným rysem všech táborových programů je snaha o maximální pestrost. Tak aby si každé dítě vyzkoušelo co nejvíce nových věcí a přitom bezpečně našlo ty, které se mu líbí a ve kterých patří mezi nejlepší.

Z programů II. turnusu

Večerníčky – při nich několik vedoucích nebo dětí „nastuduje divadelní hru“ (včetně příslušných kostýmů) a předvede ji ostatním. Nutno podotknout, že děj i dialogy jsou z velké části dílem improvizace. O to je to ovšem zajímavější.

Soutěž talentů – přihlášené skupiny či jednotlivci usilují o přízeň poroty a diváků ve zpěvu, tanci, recitaci …

Diskotéky – tradiční pohlcovače nadbytečné energie. Obvykle se konají třikrát za tábor, z toho jednou v karnevalových maskách. Solidní aparatura, skvělá DJ …

Celodenní výlet na hrad Bítov – ideální spojení sportovního výkonu s kulturním zážitkem.

Olympiáda – nejenom nejlepší sportovní výkon ale i účast se počítá …

Oddílové ohníčky – pro ty co to nevědí – nejlepší buřty s chlebem a hořčicí voní kouřem a nejkrásnější hudba je ta naživo, při které si můžete zazpívat i vy.

Z progamů III. turnusu

Program turnusu je sestavován tak, aby plně uspokojil potřeby všech věkových kategorií. Stěžejním bodem programu celotáborových akcí byla a bude etapová hra, která je buď koncipována na námět nějaké knihy pro mládež, a nebo je odrazem nějakého dění, které právě proběhlo v blízké minulosti.

Dále do programu zařazujeme kroužky – probíhají 4× za tábor a děti si mohou vybrat minimálně z osmi nabídek přes aerobik, kopanou, střelbu, origami, batikování a další dle schopností jednotlivých vedoucích.

V naší nabídce nechybí ani kulturní program v podobě Kláskovské lyry, dále plavecká olympiáda a samozřějmě táborová pouť s karnevalem.

I přes velké množství celotáborových akcí je v programu dostatek prostoru i pro činnost oddílových akcí.

Na doplnění programu se mohou podílet i samotné děti prostřednictvím svých zástupců z oddílu, při schůzkách táborové rady.


TOPlist