Základní informace

Informace pro rok 2021

Vážení rodiče, milí účastníci,
moc se těšíme na letošní 30. sezónu, kterou pro vás připravujeme.
Na oba turnusy jsou opravdu stále volná místa, tak neváhejte!

Přihlašovat se můžete přes nový formulář přihlášky, který naharzuje papírovou. 

Důežité upozornění:
V případě zrušení tábora z důvodu vládních nařízení (při nepříznivé epidemiologické situaci) bude účastnický poplatek vrácen v plné výši. 


Kláskův mlýn (okres Třebíč)

je velký chatový tábor s rozsáhlým zázemím ve zděné budově. Najdete v ní profesionálně vybavenou kuchyni, velkou jídelnu, velkoryse dimenzované sociální zařízení (včetně sprch s teplou vodou) a tři klubovny. Samozřejmou součástí areálu je několik hřišť, jeho velkou výhodou pak dostatek krytých prostor pro případ špatného počasí.


Chloubou areálu je 25 m betonový bazén s vlastní filtrací, určený výhradně pro účastníky tábora.


Tábory jsou určeny dětem od 7 let – rok narození 2014 (po první třídě ZŠ) do 15 let – rok narození 2006 jímž účast dovolí jejich zdravotní stav. Starší děti je možné přihlásit jen po dohodě s hlavním vedoucím turnusu.

Cena pro jedno dítě činí 4.500 Kč.

Společná doprava dětí, pokud to situace dovolí, bude zajištěna autobusy z Brna.

Pořadatelem táborů je YMCA SKAUT, Na Řádku 21, 690 02 Břeclav

Najdete nás také na facebooku, www.facebook.com/taboryprodeti . Zde se snažíme psát zejména aktuální informace během konání tábora.

Adresa tábora:
Tábor YMCA Kláskův Mlýn
Poste Restante
675 34 Police

Turnusy 2021

2. turnus sobota 17. července – sobota 31. července hlavní vedoucí Jiří Drak Borovský
3. turnus sobota 31. července – sobota 14. srpna hlavní vedoucí František Straka

Na oba turnusy jsou ještě stále volná místa (stav k 17. červnu 2021)

Dítě může na tábor přihlásit pouze jeho zákonný zástupce. Postup přihlašování je následující:

  1. Formulář přihlášky vyplníte na našich stránkách. Poté Vám přijde emailem formulář pro zdravotní posudek a variabilní symbol s podklady k platbě. Pod přiděleným variabilním symbolem uhradíte příslušný obnos. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení ceny tábora.
    Zdravotní posudek je možné odevzdat až při nástupu do tábora. Případná zdravotní omezení Vašich dětí nám tedy, prosím, sdělte již při vyplnění elektronické přihlášky.
  2. Asi měsíc před táborem vám bude doručen nástupní list a detaily týkající se tábora, především časy a místa odjezdu a příjezdu. Vyplněný nástupní list odevzdáte při předání dítěte. Bez řádně vyplněného nástupního listu nemůže nikdo do tábora nastoupit!

Svěřujete nám to nejcennější, co máte. Rádi bychom Vás ubezpečili, že si to uvědomujeme!

TOPlist