Historie táborů

První tábor YMCA u nás se konal v roce 1921 na dnes již historickém tábořišti YMCA na Sázavě u Soběšína (dnešní Masarykův tábor). 

Po druhé světové válce byla tato činnost obnovena, ale pouze do roku 1948, kdy byla YMCA opět v Československu zakázána.

Současné občanské sdružení YMCA Skaut (dříve YMCA T. S.). navázalo na zkušenosti a tradice táborů YMCA a od roku 1992 pořádá v rámci české YMCA tábory pro veřejnost. Na obnově tohoto programu YMCA se výrazně podílel Milan Hubáček, který poté působil dlouhou dobu ve sdružení jako táborový sekretář.

Tábory YMCA jsou dobrovolnickou aktivitou a jsou pořádány jako neziskové. Cena tábora je stanovena tak, aby pokryla předpokládané náklady spojené s pořádáním akce. Agendu spojenou s přihlašováním dětí zpracovávají za symbolickou odměnu dvě osoby ve svém volném čase.

Od roku 1992 prošlo těmito tábory kolem 12.000 dětí, se kterými pracovalo na 1.600 dobrovolných pracovníků – členů a příznivců YMCA.

Dlouhá a bohatá historie táborů YMCA je pro nás pevným základem a zároveň výzvou, abychom nebyli horší nežli ti, co šli touto cestou před námi.


TOPlist