Vedení, personál

O malé táborníky se stará docela dost lidí. Prosím, posuďte sami:

Hlavní vedoucí má zodpovědnost za celý tábor a poslední slovo ve všech záležitostech. Podléhají mu všichni ostatní vedoucí i veškerý personál.

II. turnus – Jiří Drak Borovský – narozen 1986, s dětmi celoročně pracuje od r. 2004, na tábory s YMCA jezdí od r. 2010. Přirozeně autoritativní, k neutahání, vždy tam, kde se něco děje, vždy s rozumem.

III. turnus – to, s tou svatozáří na vedlejším obrázku je moje maličkost. František Straka jméno mé a dětem se věnuji nejenom o prázdninách, ale pracovně i během roku. Umím být pěkně nepříjemný, ale pro děti jsem ochoten podniknout cokoli, pokud přijmou podmínky hry. Ten, kdo se nenechá odradit vzhledem, ten je vítězem. Jinak jsem ten, který má právo veta, neboť působím ve funkci hlavase a kecám do toho, koho vzít na tábor a koho nechat doma. Narodil jsem se v roce 1962 a na tábory s YMCA jezdím jako hlavas od roku 1997.

Programový vedoucí odpovídá především za společné táborové programy a zároveň je jakýmsi garantem činnosti jednotlivých oddílů. Zastupuje hlavního vedoucího v případě jeho nepřítomnosti v táboře.

II. turnus – Tereza Deissová – narozena 1995, na tábory s YMCA jezdí od r. 2012. Nenápadná slečna, velice kreativní, se sklonem k preciznosti. Pokud ji znáte déle, zjistíte, že umí být bojovná a vytrvalá.

III. turnus – Veronika Musilová

Sportovní vedoucí má na starosti veškeré sportovní aktivity v táboře. Spravuje sklad sportovního vybavení a je plavčíkem u táborového bazénu.

II. turnus – Lukáš Brož – narozen v roce 1979. Zosobňuje všechny hlavní táborové můzy – tanec, zpěv, herectví … Jeho realizace Večerníčků (představení hraná vedoucími pro děti) jsou pověstné. I letos se máme určitě na co těšit!

III. turnus – Bronislav Moudrý je bez obrázku a působí jako šedá eminence, proto se schovává a na fotkách není vidět. Je takový ten pes, který stěká, ale nekouše. Pro děti udělá první poslední, i když působí jako morous. Umí být ještě víc nepříjemný jak hlavas, ale… . Je mu 37 let a jezdí s náma již také 10 let.

Zdravotnice jsou dvě. Vykonávají základní zdravotní péči, rozhodují o případné návštěvě lékaře a povolují koupání dětí. Pokud jsou děti v bazénu, je alespoň jedna ze zdravotnic, spolu se sportovním vedoucím, přítomna jako dozor.

Oddílový vedoucí nese plnou zodpovědnost za svěřenou skupinu dětí, a to po celou dobu trvání tábora. Spolu se svým družinovým vedoucím vytváří oddílový program a bdí nad pořádkem a kázní. Oddíloví a družinoví vedoucí jsou základními kameny celé táborové struktury.

Hospodář je zástupcem sdružení YMCA T.S. Zajišťuje veškeré nákupy potravin a spravuje táborovou pokladnu.

Hlavní kuchařka má profesionální zkušenosti s provozy podobného rozsahu. Spolu s hospodářem a druhou kuchařkou připravují táborový jídelníček. Na přípravě pokrmů a mytí nádobí se, vzhledem k vysokému počtu strávníků, podílí ještě dalších šest pomocnic v kuchyni.

Neopomenutelným členem táborového personálu je uklízečka. Stará se o úklid společných prostor – především jídelny, kluboven, umýváren, záchodů a marodky. Umývárny a záchody se uklízejí dvakrát denně!

Výše uvedená pracovní zařazení berte, prosím, nyní i v ostatním textu jako funkce. Pod jednotlivými funkcemi se mohou skrývat muži i ženy!

Pokud si to zkusíte sečíst (předpokládejme maximální stav – tj. 10 oddílů), tak zjistíte, že na táboře pracuje cca. 35 lidí. Je to opravdu vysoké číslo, ale věřte, všichni mají co dělat!

Je to dáno dvěma okolnostmi – jednak tím, že tábor je velký a tudíž pro něj platí velmi přísné hygienické předpisy, a dále tím, že děti se na vlastním chodu tábora nepodílejí (samozřejmě vyjma úklidu svých chatek, táborových prostranství a osobních věcí).

Neúčast dětí znamená více práce pro personál a zároveň více práce i pro vedoucí, jež musí připravit více oddílových resp. celotáborových programů.

Pro děti je to ovšem, jak už je uvedeno v odkazu o smyslu těchto táborů, výhodné – mají více času na odpočinek, sport, hry a zábavu.

Výběr, kvalifikační předpoklady a školení vedoucích

Hlavní vedoucí musí být starší 25 let. Musí mít osvědčení o absolvování školení u akreditované organizace (YMCA T.S. tuto akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy má) a několikaletou zkušenost s prací na dětských táborech tohoto typu.

Programový vedoucí musí být starší 21 let a musí mít několikaletou zkušenost s prací na dětských táborech tohoto typu.

Sportovní vedoucí musí být starší 21 let a musí mít několikaletou zkušenost s prací na dětských táborech tohoto typu.

Oddílový vedoucí musí být plnoletý a absolvovat předtáborové soustředění vedoucích.

Družinový vedoucí musí být plnoletý a absolvovat předtáborové soustředění vedoucích.

Zdravotnice musí splňovat kvalifikační předpoklady předepsané příslušným zákonem.

Náplní dvoudenního předtáborového soustředění vedoucích je:

  1. vzájemné seznámení, přiřazení vedoucích k jednotlivým oddílům a příprava celotáborových a oddílových programů
  2. školení bezpečnosti práce, přednáška o základech práce s dětmi a kurz první pomoci

Předtáborové soustředění je povinné pro všechny vedoucí v daném roce.

Protože jsem předtáborových soustředění absolvoval již bezpočet, mohu naprosto zodpovědně prohlásit, že se v žádném případě nejedná o formalitu. Přednáška o práci s dětmi, školení bezpečnosti práce a kurz první pomoci jsou připraveny přímo pro Kláskův Mlýn. Koordinace a příprava programů zabere další hodiny intenzivní práce a vzájemné seznámení je také velmi důležité. Opravdu se tam pracuje! Co se týká užšího vedení obou letošních turnusů jsou, myslím, výše uvedené kvalifikační předpoklady splněny více než dostatečně. Hlavní, programový i sportovní vedoucí mají za sebou mnoho táborových sezón v různých funkcích. Co se týká ostatních vedoucích, ti se samozřejmě každý rok částečně obměňují. Snažíme se ty, kteří s námi jedou opakovaně, maximálně využívat jako jakousi kostru, ke které přidáváme nováčky. Pokud se některá dvojice nebo jednotlivec na táboře neosvědčí, jsme schopni neprodleně přijmout potřebná opatření. Od přeřazení k jinému oddílu až po vyloučení z tábora.


TOPlist