Zdravotní péče

Základem zdravotního zabezpečení tábora jsou dvě kvalifikované zdravotnice a samostatný objekt marodky. Marodka má dva pokoje pro nemocné, ložnici zdravotnic, ošetřovnu s lednicí pro uchování léků a též vlastní záchod a koupelnu s teplou vodou. Objekt je jasně označen a v noci osvětlen.

Výhodou výše uvedeného uspořádání je možnost nemocného okamžitě izolovat a zmenšit tak riziko rozšíření infekce. Díky samostatné „předsunuté“ ošetřovně nepřijdou do kontaktu s nemocnými ani táborníci potřebující drobná ošetření. Další výhodou je téměř stálá přítomnost zdravotnic v bezprostřední blízkosti pokojů s nemocnými.

Zdravotní péče je poskytována ve dne i v noci. Po celou dobu trvání tábora je také nepřetržitě k dispozici osobní auto se zkušeným řidičem pro případný odvoz k lékaři, který je smluvně zajištěn v okolí tábora. Pokud se děti koupají v bazénu, jsou vždy přítomni, kromě oddílového a družinového vedoucího, také alespoň jedna zdravotnice a sportovní vedoucí jako zdravotní a organizační dozor. Děti se v blízkosti bazénu v žádném případě nesmí samostatně (bez svolení a dozoru svých vedoucích) pohybovat, natož se v něm koupat. Koupání v bazénu není pro děti povinné, pokud se na to někdo zrovna necítí, nikdo ho nenutí.

Děti jsou bezprostředně po příjezdu na tábor seznámeny s celým areálem (tedy i s umístěním marodky), poučeny o základních pravidlech tábornického života a je jim zdůrazněno, že v případě jakýchkoli zdravotních potížích (nejen svých ale i kamarádů) se mohou obrátit na kteréhokoli vedoucího nebo jít přímo na marodku.

V případě vážnějších zdravotních potížích bezodkladně informuje vedení tábora zákonné zástupce uvedené v přihlášce dítěte. Zřizovatel tábora má, samozřejmě, uzavřeno pojištění pro případ úrazu dítěte.

Velmi důležitá je také prevence. Sem patří nejen příslušná školení vedoucích a výběr rozumných táborových programů (viz. další odkazy), ale také systém přihlášky a nástupního listu. V přihlášce příslušný dětský lékař deklaruje zdravotní způsobilost dítěte k účasti na táboře (dle ustanovení zákona č. 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví), včetně případných zdravotních omezení a léků, jež má dítě po dobu tábora užívat (dlouhodobě užívané léky, antialergika, vitamínové preparáty apod.). Veškeré léky a vitaminové prostředky jsou děti povinny ihned po příjezdu na tábor odevzdat zdravotnicím, které jim je po dobu tábora vydávají v intervalech a dávkách určených lékařem. Zdravotnice také předávají veškeré informace o zdravotním stavu dětí jejich vedoucím, aby tomu bylo možno přizpůsobit oddílové programy.

nástupním listu pak rodiče v den odjezdu na tábor potvrzují, že u dítěte nedošlo ke změnám oproti údajům, které lékař uvedl na přihlášce, a že dítě nemá žádné příznaky infekčního onemocnění. Bez řádně vyplněného a podepsaného nástupního listu nemůže nikdo do tábora nastoupit!

Co je velmi důležité – na nástupní listy pište veškeré aktuální zdravotní záležitosti týkající se Vašeho dítěte popř. i další věci které nám chcete sdělit. I zdánlivé drobnosti a maličkosti! Naprosto nestačí při předání dítěte ústní sdělení typu: „Včera dostal od doktora oční kapky, má je brát tři dny dvakrát denně a pak týden jenom jednou …“ To si nikdo v tom množství dětí při odjezdu nemůže pamatovat! Zvláště neúplné nebo z různých důvodů a obav zatajené informace o alergiích nám často dost komplikují život!


TOPlist